تحلیل ها

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشيمی پرديس

۱۴۰۱/۰۹/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان

۱۴۰۱/۰۹/۰۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت بندر عباس

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سرمايه گذاری صنايع شيميایی ايران

۱۴۰۱/۰۸/۲۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان

۱۴۰۱/۰۸/۲۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت اصفهان

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد آلیاژی ایران

۱۴۰۱/۰۸/۰۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران

۱۴۰۱/۰۸/۰۴

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

۱۴۰۱/۰۷/۲۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت مس شهید باهنر

۱۴۰۱/۰۷/۱۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت تولیدی چدن سازان

۱۴۰۱/۰۷/۱۶

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت ذوب روی اصفهان

۱۴۰۱/۰۶/۳۰

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت سیمان تهران

۱۴۰۱/۰۶/۲۷

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی تندگویان

۱۴۰۱/۰۶/۲۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

۱۴۰۱/۰۶/۱۹

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت غلتک سازان سپاهان

۱۴۰۱/۰۶/۱۲

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پلیمر آریا ساسول

۱۴۰۱/۰۶/۰۸

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

۱۴۰۱/۰۶/۰۵

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت تولید و صادرات ریشمک

۱۴۰۱/۰۶/۰۱

دانلود تحلیل

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی نوری

۱۴۰۱/۰۵/۲۹

دانلود تحلیل

إ