کارگزاری آینده نگر خوارزمی
عضویت به جمع کاربران ما بپیوندید
021-61914000 شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30
تحلیل بنیادی | شرکت پتروشیمی خارگ


- سود واقعی سال 1401 حدود 641 تومان.
- سود واقعی نه ماهه سال 1402 حدود 388 تومان.
- سود واقعی سال 1402 حدود 516 تومان.
- سود کارشناسی سال 1403 حدود 618 تومان.
 

تحلیل بنیادی شخارک 1403/03/22
فرم ارسال نظرات کاربر
captcha