کارگزاری آینده نگر خوارزمی
عضویت به جمع کاربران ما بپیوندید
021-61914000 شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30
بورس
مامتعهد به همراهی شما هستیم

شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) در تاریخ 1385/02/06 با شماره ثبت 6365 تحت عنوان کارگزاری تحلیل گران بصیر در اداره‌ ثبت شرکت های زنجان و در تاريخ 1387/10/10 با شماره 10652 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد. بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت در تاریخ 1391/11/28 با انتقال 60 درصد سهام، مدیریت کارگزاری در اختیار گروه سرمایه گذاری خوارزمی قرار گرفت و بر همین اساس در تاریخ 1392/04/12 به شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) تغییر نام داد. از تاریخ 1397/02/25 گروه مالی الگوریتم (سهامی عام) از زیرمجموعه های گروه سرمایه گذاری خوارزمی با تحصیل 99.9987 درصد سهام کارگزاری، به عنوان سهامدار عمده شرکت شناخته می شود.

1385 اردیبهشت
تاسیس به شماره ثبت 6365 نزد اداره ثبت شرکت های زنجان
1387 دی
تاسیس به شماره ثبت 10652 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
1391 بهمن
تغییر سهامدار عمده و مالکیت 60 درصدی گروه خوارزمی
خوارزمی

این شرکت بر آن است تا با استفاده از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص، خدمات حرفه­ ای و نوینِ صنعت کارگزاری را در سطح استاندارد به مشتریان ارائه نماید و با تضمین کیفیت خدمات، رعایت قوانین ومقررات حاکم و پایبندی به تعهدات خود در قبال مردم، دولت و محیط کسب و کار در راستای رشد سهم بازار شرکت و افزایش ثروت سهامداران، گام بردارد.تبدیل شدن به شرکتی پیشرو در زمینه ارائه خدمات نوین کارگزاری در سطحی مطلوب به مشتریان داخل کشور و قرار گرفتن در بین 5 شرکت کارگزاری برتر کشور بر مبنای معیار ارزش معاملات کل تا سال 1404 می باشد .

بــا گــروه مــا بیشــتر آشــنا شویــد متعهد ترین ها کنار شما هستند
دکتر عطاءاله طالعی زاده مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
محمدحسین برخورداری رئیس هیئت مدیره
علی نادری مقدم نائب رئیس هیئت مدیره
مشخصـــات ثبـــتی و سرمایـــه به برترین ها مراجعه کرده اید
کارگزاری آینده نگر خوارزمی
نــام شرکــت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
کارگزاری آینده نگر خوارزمی
تاریخ تاسیس 06 اردیبهشت ماه 1385
کارگزاری آینده نگر خوارزمی
سرمایه پرداخت شده 1,000 میلیارد ریال
سهامـــداران خوارزمـــی
۹۹۹.۹۸۷.۰۰۰ گروه مالی الگوریتم (سهامی عام)
۴,۰۰۰ شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم
3,000 شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
3,000 شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه
3,000 شرکت پایاپای ملی
مــــجوزهای خوارزمــــی اعتماد , توسعه و پیشرفت
نـــام مجـــوز معاملات اوراق تامین مالی
شمـــاره مجـــوز 121/100668
تاریـــخ دریـــافت مجـــوز 1398/09/27
مــــجوزهای خوارزمــــی اعتماد , توسعه و پیشرفت
نـــام مجـــوز معاملات کالا
شمـــاره مجـــوز 121/100668
تاریـــخ دریـــافت مجـــوز 1398/09/27
مــــجوزهای خوارزمــــی اعتماد , توسعه و پیشرفت
نـــام مجـــوز معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار
شمـــاره مجـــوز 121/100668
تاریـــخ دریـــافت مجـــوز 1398/09/27
مــــجوزهای خوارزمــــی اعتماد , توسعه و پیشرفت
نـــام مجـــوز مشاور پذیرش
شمـــاره مجـــوز 121/100668
تاریـــخ دریـــافت مجـــوز 1398/09/27
مــــجوزهای خوارزمــــی اعتماد , توسعه و پیشرفت
نـــام مجـــوز مشاور عرضه
شمـــاره مجـــوز 121/100668
تاریـــخ دریـــافت مجـــوز 1398/09/27
مــــجوزهای خوارزمــــی اعتماد , توسعه و پیشرفت
نـــام مجـــوز معاملات بر خط اوراق بهادار
شمـــاره مجـــوز 121/100668
تاریـــخ دریـــافت مجـــوز 1398/09/27
مــــجوزهای خوارزمــــی اعتماد , توسعه و پیشرفت
نـــام مجـــوز معاملات بر خط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا
شمـــاره مجـــوز 121/100668
تاریـــخ دریـــافت مجـــوز 1398/09/27
مــــجوزهای خوارزمــــی اعتماد , توسعه و پیشرفت
نـــام مجـــوز مرکز تماس
شمـــاره مجـــوز 121/100668
تاریـــخ دریـــافت مجـــوز 1398/09/27
مــــجوزهای خوارزمــــی اعتماد , توسعه و پیشرفت
نـــام مجـــوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا
شمـــاره مجـــوز 121/117948
تاریـــخ دریـــافت مجـــوز 1399/05/08