کارگزاری آینده نگر خوارزمی
عضویت به جمع کاربران ما بپیوندید
021-61914000 شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30
گزارش آماری | فولاد کاوه جنوب کیش


- روند ارزش بازار سهم از فروردین ماه 1401 تا  هجدهم بهمن ماه 1402: رشد 107 درصدی ارزش بازار سهم در این بازه زمانی.

- مقایسه آماری مقادیر فروش محصول اصلی به صورت فصلی: کاهش 52 درصدی مقدار فروش بیلت صادراتی و افزایش  103 درصدی مقدار فروش بیلت داخلی در 9 ماه سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل.

- مقایسه آماری مبالغ فروش کل به صورت فصلی: رشد 63 درصدی مبلغ فروش در 9 ماه سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل.

- مقایسه نرخ فروش ماهانه بیلت صادراتی و داخلی

بررسی آماری کاوه 1402/11/21
فرم ارسال نظرات کاربر
captcha