کارگزاری آینده نگر خوارزمی
عضویت به جمع کاربران ما بپیوندید
021-61914000 شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30
تحلیل بنیادی | پتروشیمی غدیر


-  سود واقعی سال 1401 حدود 1،096  تومان.
- سود واقعی نه ماهه سال 1402 حدود 875  تومان.
- سود کارشناسی سال 1402 حدود 1،281  تومان.
- سود کارشناسی سال 1403 حدود 1،509  تومان.
- کاهش حدود 15 درصدی ارزش بازار سهم از ابتدای سال 1401

تحلیل بنیادی شغدیر 1402/11/28
فرم ارسال نظرات کاربر
captcha