کارگزاری آینده نگر خوارزمی
عضویت به جمع کاربران ما بپیوندید
021-61914000 شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30
تحلیل بنیادی | شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان


سود واقعی سال 1401 حدود 72  تومان.
سود واقعی شش ماهه سال 1402 حدود 85  تومان.
سود کارشناسی سال 1402 حدود 128  تومان.
سود کارشناسی سال 1403 حدود 143  تومان.

تحلیل بنیادی فغدیر 1402/10/26
فرم ارسال نظرات کاربر
captcha