کارگزاری آینده نگر خوارزمی
عضویت به جمع کاربران ما بپیوندید
021-61914000 شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30

در این ویدیو نحوه خرید عرضه اولیه و مراحل آن در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آینده نگر خوارزمی آموزش می بینیم.