کارگزاری آینده نگر خوارزمی
عضویت به جمع کاربران ما بپیوندید
021-61914000 شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30

در بازار بورس کالا برای این که بتوانیم به معاملات دسترسی داشته باشیم، باید ابتدا کد معاملاتی خود را دریافت کنیم. 

نحوه ورود به بورس کالا و دریافت کد معاملاتی باید به ترتیب مراحل زیر را طی کنید:

  • مرحله اول: ثبت اطلاعات در سامانه سجام
  • مرحله دوم: احراز هویت غیر حضوری سجام
  • مرحله سوم: ثبت نام در کارگزاری