کارگزاری آینده نگر خوارزمی
عضویت به جمع کاربران ما بپیوندید
021-61914000 شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30

از کــــجا بایــــد شــــروع کــــنم ؟ از همیــــن حــــالا در بــــورس فعالــــیت کنیــــد

ساده تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است . این شرایط می تواند مکان خاصی یا شبکه ای ارتباطی مثل اینترنت باشد و این پل ارتباطی تشکیل شود .

همین حالا شروع کن
چگونه در بورس سود کنیم ؟!

با افتتاح حساب در سبدگردان الگوریتم سود شما را تضمین میکنیم

مشاهده آرشیو تحلیل ها و مقالات تحلیـــل ها و مقـــالات
تحلیل بنیادی شیراز 1402/08/24 تحلیل بنیادی | شرکت پتروشیمی شیراز

- سود واقعی سال 1401 حدود 761 تومان. - سود واقعی شش ماهه سال 1402 حدود 224 تومان. - سود کارشناسی سال 1402 حدود 541 تومان....