کارگزاری آینده نگر خوارزمی
عضویت به جمع کاربران ما بپیوندید
021-61914000 شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30

از کــــجا بایــــد شــــروع کــــنم ؟ از همیــــن حــــالا در بــــورس فعالــــیت کنیــــد

ساده تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است . این شرایط می تواند مکان خاصی یا شبکه ای ارتباطی مثل اینترنت باشد و این پل ارتباطی تشکیل شود .

همین حالا شروع کن
چگونه در بورس سود کنیم ؟!

با افتتاح حساب در سبدگردان الگوریتم سود شما را تضمین می کنیم

مشاهده آرشیو تحلیل ها و مقالات تحلیـــل ها و مقـــالات
تحلیل بنیادی شغدیر 1402/11/28 تحلیل بنیادی | پتروشیمی غدیر

-  سود واقعی سال 1401 حدود 1،096  تومان. - سود واقعی نه ماهه سال 1402 حدود 875  تومان. - سود کارشناسی سال 1402 حدود 1،281  تومان. - سود کارشناسی سال 1403 حدود 1،509  تومان. -...

14 اسفند 1402